Søker testleder for langvarig oppdrag

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeidelse av teststrategi
 • Planlegge tester i samarbeid med prosjekt team og forretningseier
 • Lage/revidere testplaner, testbeskrivelser og logg/testprotokoll
 • Gjennomføre tester (herunder tekniske, funksjonelle, verdikjede/helhets tester og verifikasjon av relevante rutiner og prosesser) – ha fremdriftansvar for testløp, rapportere fremdrift til prosjektleder
 • Dokumentere og gjøre QA på leveranser
 • Samordne tester mellom ulike team, fremdriftsansvar i testperioden

Kompetansekrav:

 • Bred erfaring med testledere, samt tekniske og funksjonelle tester i komplekse miljø med mange interessenter
 • Erfaring fra hele testløpet – fra strategi og planlegging til QA og sluttdokumentasjon
 • Teknisk interesse og evne til å sette seg raskt inn i komplekse løsninger
 • God funksjonell forståelse
 • Erfaring med BigData løsninger og løsninger for innrapportering/saksbehandling/meldingsutveksling blir tillagt vekt
 • Sertifisering innen testledelse (ISTQB eller tillsvarende) er ønskelig
 • God forståelse for smidig prosjektstyring som Scrum og Kanban

Varighet oppdrag: 1 år, med opsjon på 2 år

Sted: Oslo

Oppdragsbelastning: 100%

Kontakt oss i dag

© 2018 Siena Consulting AS. Powered by Optima Media ASCookies

© 2018 Siena Consulting AS
Powered by Optima Media AS
Cookies