Skjoldveien 11

 

Arbeid utført:

  • Belegningsstein
  • Granitt trapp
  • Kantstein