.Net Webutvikler – oppdrag

Oppdraget:

Løsningen er bygget i EPiServer (7.5), og benytter Angular versjon 1 på frontend. Kunden er midt i etkrevende teknologisk skifte fra EPiServer til ny teknologiplattform. Dette vil være hovedfokuset gjennom hele 2018. Tjenestene skal utvikles som enkeltstående webapplikasjoner med Node.js på backend og React på frontend. Vi skal også vurdere et nytt redaktørgrensesnitt for å erstatte EPiServer, og som kan integreres med overnevnte teknologiplattform.

Arbeidsoppgaver:

 • Organisere aktiviteter knyttet til teknologiskifte, og utvikle eksisterende tjenester i ny teknologiplattform i samarbeid med andre utviklere
 • Ha ansvar for forvaltning (og noe drift) av eksisterende løsninger
 • Planlegge og følge opp sprinter, koordinere testing med testleder/tester
 • Utarbeide utrullingsplaner og gjennomføre utrullinger
 • Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer med teamet
 • Bygge opp domenekunnskap og god forretningsforståelse innen reiseinformasjonstjenester
 • Bistå med beslutninger og avklaringer i teamet

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse innen IT
 • Bred erfaring med webteknologier, verktøy og rammeverk i Node.js, ExpressJS, NPM,osv.
 • Erfaring fra .NET back-end teknologier som ASP.Net 4.5 og 5 WebAPI/WCF/REST/MVC
 • God erfaring med smidige utviklingsmetode
 • Erfaring med cross-browser support (IE, Chrome, Firefox, osv.), og degraderingsteknikker for å håndtere ustøttede funksjoner
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

 

Det er en fordel (men ikke nødvendig) at konsulenten har erfaring med:

 • EPiServer (v. 7.5 og høyere)
 • Frontend software utvikling, spesifikt rammeverk som React, Angular, Angular2, Vue eller lignende teknologier.
 • Debugging gjennom bruk av browserverktøy, og ytelsestesting av websider
 • Utvikling av B2C web-baserte applikasjoner
 • Utvikling i og mot public cloud (som AWS eller Azure)
 • JavaScript, HTML5, AJAX, CSS, Jquery, ASP.NET, .Net C#
 • Scrum Master-sertifisert
 • TeamCity og Octopus eller tilsvarende bygg- og deploymentløsninger
 • Testautomatisering, last/ytelsestesting, integrasjonstesting
 • Universell utforming, gode brukeropplevelser for alle og hvordan koden påvirker dette
 • Responsive design

 

Sted: Oslo

Varighet: 31/12-2018, med mulighet for forlengelse

Oppstart: Ønsket oppstartstidspunkt er mandag 5. mars 2018

Kontakt oss i dag

© 2018 Siena Consulting AS. Powered by Optima Media ASCookies

© 2018 Siena Consulting AS
Powered by Optima Media AS
Cookies